• Výmeny vodovodných a odpadových potrubí pri rekonštrukciách / prerábkach, inštalácia novej sanity
  • Opravy a výmeny starej/poškodenej kanalizácie a rozvodov a s tým súvisiace výkopové a zemné práce
  • Prípravné, búracie a dokončovacie práce, montáž a výmena sanity, batérií, drezov, osadenie rozvodov, odvoz a likvidácia suti a odpadu
  • Výmeny a opravy WC, vodovodných batérii, potrubí, ventilov, zápachových uzavierok teda sifónov atd.
  • Opravy zabudovaných WC (Geberit, KOLO, JIKA, Alcaplast, LIV atd.)
  • Inštalácia rozvodov, kanalizácie, spotrebičov, sanity, meračov, filtrov, ventilov