Opravy a výmeny starej / poškodenej kanalizácie a rozvodov a s tým súvisiace výkopové a zemné práce.

  • Prípravné, búracie a dokončovacie práce, osadenie rozvodov, odvoz a likvidácia suti a odpadu.