Čistenie upchatých kanalizácii horizontálnych a vertikálnych, sifónov, guličiek, odtokov, výleviek, pisoárov, toaliet, stúpačiek, strešných zvodov, prípojok rodinných domov a žúmp.

Čistenie realizujeme:

  • Čistenie kanalizácii havarijné aj preventívne
  • Tlakom alebo elektromechanicky
    • Elektromechanické – pomocou špirály, ktorá svojou rotáciou v potrubí odstraňuje nečistoty a usadeniny. Pomocou nadstavcov a fréz odstránime aj ťažké upchatia.
    • Tlakové čistenie upchatých potrubí – Vodou pod vysokým tlakom pomocou vysokotlakového stroja (150 atmosfér) ,ktorá usadeniny prerazí. Možnosť použitia rôznych trysiek pre rôzne druhy